Białowieża, 10 – 13 maj 2017

15 Konferencja pod auspicjami E-MRS
"COMPOSITES  AND  CERAMIC MATERIALS - TECHNOLOGY, APPLICATION  AND  TESTING"

Międzynarodowa Konferencja w Białowieży, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów (E-MRS), organizowana jest cyklicznie co dwa lata. Tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w Hotelu ”Żubrówka” w Białowieży (ul. Olgi Gabiec 6, Białowieża) w dniach 10-13 maja 2017 roku  jest już piętnastym i zarazem czwartym w Białowieży.

Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych, niepublikowanych wcześniej wyników prowadzonych badań, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, z dziedziny szeroko rozumianej technologii tworzyw ceramicznych oraz inżynierii materiałowej. Tematyka spotkań poświęcona jest technologii, metodom badań oraz zastosowaniom nowoczesnych materiałów ceramicznych oraz kompozytów. Inicjatorem i wieloletnim organizatorem Konferencji był prof. Jerzy Ranachowski. Organizatorami tegorocznej Konferencji są Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne.

Na Konferencji prezentowane będą referaty, bez sesji posterowej. Organizatorzy zapewniają komputer z rzutnikiem multimedialnym. Autorzy powinni przygotować prezentacje w formacie PowerPoint (MS Office) lub pdf. Prezentacje powinny być zapisane na dysku CD-R i/lub wymiennym nośniku danych (flash, pendrive).

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Opłata konferencyjna wynosi 550 zł. Opłata konferencyjna nie zawiera opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie. Informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia znajdą Państwo w zakładce "Zakwaterowanie".

Planowane jest opublikowanie najlepszych wygłoszonych referatów na dotychczasowych zasadach w kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials, jednakże druk jest przewidywany na rok 2018. Wszystkie streszczenia będą opublikowane w Materiałach Ceramicznych (Ceramic Materials) w 2017r. Instrukcja przygotowania artykułu zostanie przesłana uczestnikom. Dostępna będzie również w zakładce "Pliki do pobrania".

W ramach konferencji planowana jest tradycyjnie wycieczka do muzeum oraz rezerwatu Białowieskiego PN, a także udział w koncercie muzyki cerkiewnej w soborze pw. Świętej Trójcy w Hajnówce.

 

Komitet Naukowy

prof. M. Szafran – Politechnika Warszawska - Przewodniczący
prof. Z. Pędzich - AGH Kraków
prof. D. Czekaj - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. D. Bochenek - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. M. Adamczyk-Habrajska – Uniw. Śląski, Sosnowiec
prof. M. Aleksiejuk - IPPT PAN, Warszawa
prof. J. Ilczuk - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. I. Kuźniarska-Biernacka - Univ. of Minho, Portugalia
prof. A. Lisińska-Czekaj - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. G. Mitjuricz - Uniwersytet w Homlu, Białoruś
prof. J. Podrezov - Instytut Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów
prof. P. Ranachowski - IPPT PAN, Warszawa
prof. M. Sitarz – AGH Kraków
prof. W. Skorochod  - Instytut Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów
prof. R. Skulski - Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
prof. N. Sobolev – Uniwersytet of Aveiro, Portugalia
prof. M. Sopicka-Lizer  – Politechnika Śląska, Katowice
prof. N. Tolloczko – Instytut Akustyki Technicznej, Witebsk, Białoruś

 

Komitet Organizacyjny

prof. Mikołaj Aleksiejuk – przewodniczący, IPPT PAN
prof. Przemysław Ranachowski - sekretarz, IPPT PAN
dr inż. Paweł Falkowski – Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

 

Copyright © 2018 -
counter
GetSimple CMS Premium themes for GetSimple CMS